mgr Łukasz Misiuna

Prelegent

Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim/Stowarzyszenie Psychoedukacyjno–Przyrodnicze M.O.S.T.

Przyrodnik, psychoterapeuta, pedagog, publicysta. Specjalista do spraw zarządzania zasobami przyrody i środowiska. Wiceprezes Stowarzyszenia MOST. Autor publikacji naukowych na temat awifauny i chiropterofauny województwa świętokrzyskiego. Uczestnik, koordynator, autor programów badań i ochrony przyrody na terenie całego kraju. Kierownik zespołów opracowujących projekty planów ochrony rezerwatów przyrody w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Członek rady do spraw rewitalizacji doliny Silnicy przy prezydencie Kielc, członek rady smart city Kielce w zespole ds. środowiska przy prezydencie Kielc. Zajmuje się także problemami partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu ochroną przyrody. Członek zespołu redakcyjnego Miesięcznika Dzikie Życie.

email: lukasz.misiuna@mostedu.pl