mgr Dominik Włudyga

Prelegent

Prezes Stowarzyszenia MOST

Mgr psychologii, pedagog, specjalista ds. socjoterapii, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, m.in. UJK w Kielcach, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych. W przeszłości członek zespołu redakcyjnego wydawnictwa "Charaktery". Członek Stowarzyszenia MOST. Koordynator wielu projektów w organizacjach samorządowych oraz członek władz min. TPD. Brał udział w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony przyrody, rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W swojej pracy próbuje łączyć doświadczenie terapeutyczne z działaniami na rzecz upowszechniania wiedzy na temat pozytywnych oddziaływań przyrody na ludzką kondycję psychofizyczną.