dr hab. Łukasz Kajtoch

Prelegent

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)