2 września 2023, Krzemionki Opatowskie

I Konferencja
Pacjent Przyroda

Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących.

WHY JOIN US Event Outcomes

Building

Marketing

Planning

Monetizing

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

KTO WYSTĄPI Prelegenci

WIĘCEJ O KONFERENCJI

Pacjent Przyroda

Tylko 0,54 proc. powierzchni kraju objęte jest ochroną jako rezerwaty przyrody. Tylko 0,32 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego to rezerwaty przyrody. Mimo tego, że w naszym kraju wciąż znajduje się wiele unikalnych, przyrodniczo cennych, dobrze zachowanych obszarów, obejmowanie ich ochroną prawną napotyka rozmaite trudności.

Powoływanie nowych obszarów chronionych, przede wszystkich tych o największym reżimie to jest parków narodowych i rezerwatów ma szczególne znaczenie w kontekście takich globalnych zagrożeń jak zmiany klimatyczne, presja ze strony gatunków inwazyjnych, szybkie tempo wzrostu populacji ludzkiej z dynamicznym rozwojem wszelkiej infrastruktury. Zjawiska te wspólnie tworzą system oddziaływań o charakterze sprzężenia zwrotnego, skutkiem czego na całym świecie notuje się nieznane dotąd tempo zaniku różnorodności biologicznej.

Ochrona najcenniejszych przyrodniczo miejsc, przede wszystkim starych, naturalnych lasów oraz wszelkich rodzajów mokradeł zaczyna mieć znaczenie nie tylko z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności jako takiej, ale też jako warunek zachowania zdrowia i życia ludzi czyli dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Zarówno stare lasy jak i mokradła nieleśne są naturalnym rezerwuarem wody oraz wiążą dwutlenek węgla. Tym samym stanowią naturalną barierę chroniąca ludzi i inne ekosystemy oraz organizmy przed nieodległą perspektywą coraz intensywniejszych zjawisk atmosferycznych w tym susz. Co za tym idzie obszary takie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarki w tym żywnościowej.

 

Niniejsza konferencja ma być inauguracją corocznych konferencji w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, oddział Krzemionki. Właśnie to miejsce nadaje się szczególnie dobrze do podejmowania wszelkiej problematyki związanej z długofalową, przemysłową działalnością człowieka w stale zmieniającym się przyrodniczo świecie.

W ramach problemów konferencyjnych stawiamy pytania: czy potrzebna jest ochrona przyrody, czy możliwe jest tworzenie nowych obszarów chronionych, jak nimi zarządzać, czy obecne prawo nadąża za wyzwaniami dynamicznych zmian cywilizacyjnych, czy ochrona lokalnie ma znaczenie globalnie, co chronić, po co chronić?

Do udziału zapraszamy ekspertów działających w różnego rodzaju podmiotach: instytucjach naukowych, urzędach, organizacjach pozarządowych.

Wierzymy, że jest możliwe stworzenie forum wymiany doświadczeń w duchu dyskusji i szukania konsensusu.

WIĘCEJ O KONFERENCJI

Pacjent Przyroda

Tylko 0,54 proc. powierzchni kraju objęte jest ochroną jako rezerwaty przyrody. Tylko 0,32 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego to rezerwaty przyrody. Mimo tego, że w naszym kraju wciąż znajduje się wiele unikalnych, przyrodniczo cennych, dobrze zachowanych obszarów, obejmowanie ich ochroną prawną napotyka rozmaite trudności.

Powoływanie nowych obszarów chronionych, przede wszystkich tych o największym reżimie to jest parków narodowych i rezerwatów ma szczególne znaczenie w kontekście takich globalnych zagrożeń jak zmiany klimatyczne, presja ze strony gatunków inwazyjnych, szybkie tempo wzrostu populacji ludzkiej z dynamicznym rozwojem wszelkiej infrastruktury. Zjawiska te wspólnie tworzą system oddziaływań o charakterze sprzężenia zwrotnego, skutkiem czego na całym świecie notuje się nieznane dotąd tempo zaniku różnorodności biologicznej.

Ochrona najcenniejszych przyrodniczo miejsc, przede wszystkim starych, naturalnych lasów oraz wszelkich rodzajów mokradeł zaczyna mieć znaczenie nie tylko z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności jako takiej, ale też jako warunek zachowania zdrowia i życia ludzi czyli dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Zarówno stare lasy jak i mokradła nieleśne są naturalnym rezerwuarem wody oraz wiążą dwutlenek węgla. Tym samym stanowią naturalną barierę chroniąca ludzi i inne ekosystemy oraz organizmy przed nieodległą perspektywą coraz intensywniejszych zjawisk atmosferycznych w tym susz. Co za tym idzie obszary takie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarki w tym żywnościowej.

Niniejsza konferencja ma być inauguracją corocznych konferencji w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, oddział Krzemionki. Właśnie to miejsce nadaje się szczególnie dobrze do podejmowania wszelkiej problematyki związanej z długofalową, przemysłową działalnością człowieka w stale zmieniającym się przyrodniczo świecie.

W ramach problemów konferencyjnych stawiamy pytania: czy potrzebna jest ochrona przyrody, czy możliwe jest tworzenie nowych obszarów chronionych, jak nimi zarządzać, czy obecne prawo nadąża za wyzwaniami dynamicznych zmian cywilizacyjnych, czy ochrona lokalnie ma znaczenie globalnie, co chronić, po co chronić?

Do udziału zapraszamy ekspertów działających w różnego rodzaju podmiotach: instytucjach naukowych, urzędach, organizacjach pozarządowych.

Wierzymy, że jest możliwe stworzenie forum wymiany doświadczeń w duchu dyskusji i szukania konsensusu.

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ Program konferencji

 • 9:00

  Otwarcie Konferencji

  dr Andrzej Przychodni (Dyrektor Muzeum), Dominik Włudyga (Prezes Stowarzyszenia M.O.S.T.)

 • CZĘŚĆ I: CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

 • 9:30-10:00

  Człowiek, przyroda i gatunki w starożytności. Relacje pomiędzy pierwszymi cywilizacjami a ich naturalnym środowiskiem.

  dr Szymon Modzelewski (Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim)

   

 • 10:00-10:30

  Obywatelskość w ochronie lasów

  mgr Marta Julia Jagusztyn – Krynicka (Fundacja Lasy i Obywatele)

 • 10:30-10:50

  Dyskusja

 • CZĘŚĆ II: POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA TWORZENIA OBSZARÓW CHRONIONYCH

 • 10:50-11:20

  Możliwość rozwoju sieci polskich parków narodowych.

  mgr inż. Piotr Klub (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze)

 • 11:20-11:50

  Ochrona rezerwatowa w województwie małopolskim – czy jest wystarczająca?

  dr inż. Łukasz Piechnik - prelegent (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), dr hab. Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) mgr inż. Dorota Horabik (Klub Przyrodników), dr Bogusław Binkiewicz (Ogród Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)

 • 11:50-12:20

  Propozycje utworzenia nowych obszarów chronionych i powiększenia istniejących w województwie świętokrzyskim.

  mgr Łukasz Misiuna (Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim/Stowarzyszenie Psychoedukacyjno – Przyrodnicze M.O.S.T.), dr Joanna Przybylska (towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody)

 • 12:20-12:40

  Dyskusja

 • 12:40-13:00

  Przerwa kawowa

 • CZĘŚĆ III: MOTYWACJE OCHRONY PRZYRODY. PRZEDMIOTY CZY PODMIOTY OCHRONY?

 • 13:00-13:30

  Stanowiska geologiczne jako motywacje i przyczyny tworzenia obszarów chronionych. Przykłady rezerwatów z regionu świętokrzyskiego i Ponidzia.

  dr hab., prof. IOP PAN Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

 • 13:30-14:00

  Chrząszcze jako wskaźnik pierwotności i naturalności lasów oraz motywacja do ochrony rezerwatowej

  dr Lech Buchholz (Świętokrzyski Park Narodowy) , mgr Mateusz Sapieja (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego/Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze M.O.S.T.)

 • 14:00-14:30

  Nietoperze jako motywacja tworzenia obszarów chronionych. Czy nietoperze mogą być przedmiotem ochrony rezerwatu Krzemionki Opatowskie?

  dr hab. Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański)

 • 14:30 – 15:00

  Na skraju zagłady: wyzwania w ochronie małych i izolowanych populacji roślin

  dr hab. Marcin Kiedrzyński, dr hab. Katarzyna M. Zielińska (Uniwersytet Łódzki)

 • 15:00-15:20

  Dyskusja

 • 15:30-16:00

  Obiad

 • 16:10 - 16:30

  Zamknięcie Konferencji

 • 16:30-19:00

  Zwiedzanie neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ Program konferencji

9:00

Otwarcie Konferencji

dr Andrzej Przychodni (Dyrektor Muzeum), Dominik Włudyga (Prezes Stowarzyszenia M.O.S.T.)

CZĘŚĆ I: CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

9:30-10:00

Człowiek, przyroda i gatunki w starożytności. Relacje pomiędzy pierwszymi cywilizacjami a ich naturalnym środowiskiem.

dr Szymon Modzelewski (Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim)

 

10:00-10:30

Obywatelskość w ochronie lasów

mgr Marta Julia Jagusztyn – Krynicka (Fundacja Lasy i Obywatele)

10:30-10:50

Dyskusja

CZĘŚĆ II: POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA TWORZENIA OBSZARÓW CHRONIONYCH

10:50-11:20

Możliwość rozwoju sieci polskich parków narodowych.

mgr inż. Piotr Klub (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze)

11:20-11:50

Ochrona rezerwatowa w województwie małopolskim – czy jest wystarczająca?

dr inż. Łukasz Piechnik - prelegent (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), dr hab. Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) mgr inż. Dorota Horabik (Klub Przyrodników), dr Bogusław Binkiewicz (Ogród Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)

11:50-12:20

Propozycje utworzenia nowych obszarów chronionych i powiększenia istniejących w województwie świętokrzyskim.

mgr Łukasz Misiuna (Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim/Stowarzyszenie Psychoedukacyjno – Przyrodnicze M.O.S.T.), dr Joanna Przybylska (towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody)

12:20-12:40

Dyskusja

12:40-13:00

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ III: MOTYWACJE OCHRONY PRZYRODY. PRZEDMIOTY CZY PODMIOTY OCHRONY?

13:00-13:30

Stanowiska geologiczne jako motywacje i przyczyny tworzenia obszarów chronionych. Przykłady rezerwatów z regionu świętokrzyskiego i Ponidzia.

dr hab., prof. IOP PAN Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

13:30-14:00

Chrząszcze jako wskaźnik pierwotności i naturalności lasów oraz motywacja do ochrony rezerwatowej

dr Lech Buchholz (Świętokrzyski Park Narodowy) , mgr Mateusz Sapieja (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego/Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze M.O.S.T.)

14:00-14:30

Nietoperze jako motywacja tworzenia obszarów chronionych. Czy nietoperze mogą być przedmiotem ochrony rezerwatu Krzemionki Opatowskie?

dr hab. Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański)

14:30 – 15:00

Na skraju zagłady: wyzwania w ochronie małych i izolowanych populacji roślin

dr hab. Marcin Kiedrzyński, dr hab. Katarzyna M. Zielińska (Uniwersytet Łódzki)

15:00-15:20

Dyskusja

15:30-16:00

Obiad

16:10 - 16:30

Zamknięcie Konferencji

16:30-19:00

Zwiedzanie neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego

9:00

Otwarcie Konferencji

CZĘŚĆ I: Krzemionki jako obiekt UNESCO

9:30

Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Dlaczego UNESCO?

mgr Artur Jedynak MHA w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

10:00

Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego jako obiekt światowego dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w świetle nowych badań przyrodniczych. Czy to możliwe?

mgr Łukasz Misiuna MHA w Ostrowcu Świętokrzyskim

10:30

Dyskusja i przerwa kawowa

CZĘŚĆ II: Krzemionki jako rezerwat przyrody

11:00

Przywiązanie gatunków roślin naczyniowych do starych hałd na polu górniczym „Krzemionki Opatowskie”

dr hab. Monika Podgórska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

11:30

Owady wodne w rezerwacie (prawie) bez wody – od rzeki, przez leje krasowe aż do kałuż w kamieniołomie, czyli co faktycznie lata w Rezerwacie przyrody „Krzemionki Opatowskie”

dr hab. Edyta Buczyńska prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr hab. Paweł Buczyński prof. UMCS w Lublinie

12:00

Zróżnicowanie mikrosiedlisk a bogactwo flory na obszarze neolitycznego pola górniczego w „Krzemionkach Opatowskich”

dr hab. Katarzyna M. Zielińska

dr hab. Marcin Kiedrzyński, Uniwersytet Łódzki

12:30

Sytuacja gatunków charyzmatycznych i parasolowych rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie” w skali całej Polski i całego ich zasięgu.

mgr Adam Kapler, badacz niezależny

13:00-14:30

Dyskusja i obiad

CZĘŚĆ III: Człowiek i Krzemionki

14:30

Rola człowieka w kształtowaniu zasięgów roślin kserotermicznych i widnych lasów w Europie.

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr Łukasz Piechnik, Instytut Botaniki Polska Akademia Nauk

15:00

Roślinność rezerwatu Krzemionki jako okno do lasów sprzed człowieka.

mgr Szymon Czyżewski, Uniwersytet w Arhus (Dania)

15:30

Nowe projekty Lasów Państwowych w dziedzinie ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.

dr Jacek Koba

dr inż. Edyta Nowicka

mgr inż. Przemysław Jakubiński, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

16:00

Dyskusja i zamknięcie konferencji

17:00

Dla chętnych spacer po naziemnej i/lub podziemnej części rezerwatu.

KONFERENCJA Zarejestruj się!

bez limitu miejsc

bez limitu miejsc Wydarzenie online

Oglądaj konferencję na żywo w Internecie

dołącz online

limit 50 osób

limit 50 osób Wydarzenie stacjonarne

Weź udział w konferencji w Kielcach!

Zarejestruj się

* Rejestrując się na wydarzenie stacjonarne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychoedukacyjno – Przyrodnicze MOST z siedzibą w Kielcach. Pełną informację o przetwarzaniu przez nas Twoich danych znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.

INFO UPDATE Latest News

Organizatorzy

Dane o obszarach cennych przyrodniczo w województwie świętokrzyskim zbierano w ramach projektu Parasol dla Natury.

Patronat naukowy

Sponsorzy

Patronat honorowy

Starosta Powiatu Ostrowieckiego

Patronat medialny

REACH US Get Direction to the Event Hall

Data:

2 września 2023

Miejsce:

Rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie, Sudół 135 (siedziba Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Rezerwat jest także częścią obszaru Natura 2000 Krzemionki oraz światowym obiektem dziedzictwa UNESCO Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego a jego fragment to Pomnik Historii.

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?